A Had- és Rendészettudományi Szekció története 1.

2019-03-13 15:22:02
Szerző: hasillo.gyorgy

A következő hetekben bemutatjuk a Had- és Rendészettudományi Szekció történeti előzményeit, egészen a kezdetektől. A sorozatindító bejegyzésben az első évtizedekről lesz szó, amikor az elnevezés még „OTDK Hadtudományi Szekció” volt.

 

A kezdetektől 1989-ig


A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia jogelődjei, a katonai főiskolák (a Kilián György Repülő Műszaki, a Kossuth Lajos Katonai, a Zalka Máté Katonai Műszaki), illetve a Rendőrtiszti Főiskola 1977-ben jelentek meg a XIII. OTDK-n, amelyen 21 pályamunka került bemutatásra. „A dolgozatok megoszlása sajátos, hiszen a marxizmus-leninizmusból 1 dolgozat, közművelődés témában 13 dolgozat, az oktatástechnika területéről 5 dolgozat, míg az állam-és jogtudományok területéről 2 pályamunka volt” – írta Dr. Koczka József elnök a félévszázados (2001-es) kötetben. A polgári egyetemekről már akkor is érkeztek pályázatok, amelyeket a katonaföldrajzi, a hadtörténelmi és a haditechnikai tagozatok fogadtak be.


A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogelődjének, a ZMKA-nak 1985-ben az oktatási törvény (1985. évi I. tv.) egyetemi rangot adott. A hallgatók bekapcsolódása az OTDK munkába ezt követően új lendületet vett. Az egyetem történeti könyve a korábbi hallgatói tudományos munkákról az alábbiak szerint számol be (oktatási évek szerint felsorolva):   


1985: Ez évben 34 hallgatói osztályban 25 Hallgatói Tudományos Kör működött 447 fő résztvevővel, amely az alapfakultás hallgatói állományának 92 %-a. Ennek ágazatonkénti megoszlása: a szárazföldi összfegyvernemi ágazatnál 18 kör 287 fővel, a légvédelmi és repülő ágazatnál 6 kör 85 fővel, a társadalomtudományi ágazatnál 1 kör 75 fővel. Ez évben 143 pályamunkát készítettek a hallgatók: a szárazföldi-összfegyvernemi ágazatnál 99, a légvédelmi és repülő ágazatnál 24, a társadalomtudományi ágazatnál 20 dolgozat született. A beküldött pályamunkák 21,7 %-a részesült díjazásban és elismerésben, 47,5 %-a lett elfogadva szakdolgozatnak és évfolyammunkának, továbbá 31,6 %-át javasolták a bírálók publikálásra. Az összes pályamunka közel 2/3-a volt felhasználható az oktatásban. A tanévben a Hallgatói Közleményeknek három száma jelent meg, amelyekben 71 hallgató publikált. Az Akadémiai Közleményekben 6, az Akadémiai Értesítőben 4, egyéb folyóiratokban 4 alkalommal publikáltak a hallgatók.


1987: Az ágazatoknál tudatosan folyt a kiemelkedő képességű és a tudományos munkában érdeklődő, illetve a tanári utánpótlás szempontjából alkalmas tisztek kiválasztása, felkészítése és irányítása. A tanulmányi évre meghirdetett hallgatói pályázatra 192 pályamű érkezett be, ami számszerűleg is magasabb volt az előző évinél, ugyanakkor a tudományos színvonal is emelkedett. A minőség emelkedését mutatja a magas átlagpontszám (1985/86-ban 18,5; 1986/87-ben pedig 19,5). A pályamunkák megoszlása: a szárazföldi-összfegyvernemi ágazatnál 122, a légvédelmi és repülő ágazatnál 39, a társadalomtudományi ágazatnál 31 dolgozat készült. A pályamunkák készítői közül 2 fő akadémiaparancsnoki nívódíjban, 11 fő ágazati díjban részesült, 28 fő munkáját szakdolgozatként, 31 főét pedig évfolyammunkaként fogadták el. A tudományos körök száma: a szárazföldi-összfegyvernemi ágazatnál 23 osztályban 17, a légvédelmi-repülő ágazatnál 8 osztályban 6, a társadalomtudományi ágazatnál 6 osztályban 2, összesen 25 kör. 1986 novemberétől folyamatosan megjelent a „Hallgatói Tudományos Élet Hírei” című kiadvány. A Hallgatói Közleményeknek 3 száma jelent meg, amelyekben 57 hallgató publikált. Az Akadémiai Közleményekben 2, az Akadémiai Értesítőben 1, egyéb folyóiratokban 3 hallgatói publikáció jelent meg. A XVIII. OTDK időszakában alakult meg az OTDT Hadtudományi Szekciója. Elnöke: Dr. Szenes Zoltán alezredes, egyetemi docens (ma ny. vezérezredes, egyetemi tanár) volt. 


Ebben az évben lépett színre a Hallgatói Tudományos Tanács. A három ágazatnál 21 hallgatói tudományos kör működött 457 fővel. A beérkezett 85 pályamunka megoszlása: a szárazföldi-összfegyvernemi ágazatnál 55, a légvédelmi és repülő ágazatnál 22, a társadalomtudományi ágazatnál 8. A pályamunkák közül 31 nyert díjat, 19 lett elfogadva szakdolgozatnak, 5-öt évfolyammunkának, 15-öt publikálásra javasoltak a bírálók.   


1989: A XIX. Országos Tudományos Diákköri Találkozóra 1989. április 5-7. között került sor, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán. Ez volt a Hadtudományi Szakmai Bizottság első konferenciája, amelyen 103 pályamunkát mutattak be. A KLKF és a ZMKMF 30-30, az RTF 28, a ZMKA 10 pályamunkával vett részt. Tizenhárom tagozatban (ebből két tagozat zárt volt) mutattak be a dolgozatokat. A ZMKA-ról beküldött 10 pályamunkából kilenc I-III. helyezésű díjazásban részesült. A Hadtudományi Szekció részéről három fő: Antal Zoltán, Molnár Eszter, valamint Teke András kapott Pro Scientia Aranyérmet. Olyan hallgatók pályáztak, mint: Szombath Csaba (Az új biztonságpolitika), Dobos Attila (A híradó sorkatonák pszichés megterhelése háborús körülmények között), Sándor Tamás (A páncélozott szállító harcjárművek fejlődése a kezdettől napjainkig), Metzger János (Hidak teherbírás számítása C-64 típusú személyi számítógéppel), Molnár Sándor (Fémhidak robbantásának tervezése Commodore-64 személyi számítógépen). (Az adatok a ZMKMF kiadványában szerepelnek, snsz: 3946/133/ZMKMF.)

 

<< Vissza a bejegyzésekhez