A Had- és Rendészettudományi Szekció története 2.

2019-03-21 08:08:26
Szerző: hasillo.gyorgy

Folytatjuk a Szekció történetét bemutató bejegyzéseket. A következőkben a rendszerváltást követő első évek eredményeit adjuk közre.

 

1991: A tanév során lassú fejlődés volt tapasztalható a hallgatói tudományos munkában. A 19 hallgatói tudományos körben 252 fő vett részt. A hallgatók 89%-a tagja volt valamelyik tudományos körnek. Az intézeti konferencián a benevezett 40 pályamunkából 35 került bemutatásra, ebből 18 részesült díjazásban. 1991-ben a XX. OTDK Hadtudományi Szekcióját a ZMKA-n rendezték meg (május 20-22.), ahol a 11 tagozatban 91 pályamunkát mutattak be. A szekcióban jelentősen megnőtt a ZMKA hallgatóinak részvétele. A Szekció részéről három fő: Kántor Tibor, Padányi József (ma a Szakmai Bizottság elnöke, egyetemi tanár), valamint Pohl Árpád (ma az NKE HHK dékánja) kapott Pro Scientia Aranyérmet. Mestertanár Aranyérmet egy fő: Húth József mk. alezredes kapott. Témavezető Mester Aranyérmet négy fő kapott: Dr. Szabó János egyetemi docens (HM Védelmi Kutató Intézet), Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, Mártfai György egyetemi adjunktus és Pokorádi László egyetemi adjunktus. A szekcióban 75 pályamunkát mutattak be. Az egyes tagozatokban elnyerhető pályadíjak összege: Nívódíj 5000,- Ft, I. díj 4000,- Ft, II. díj 3000,- Ft, III. díj 2000,- Ft volt. 


A tagozatok elnökei a következő tanárok voltak:

Általános: Dr. Vasvári Vilmos ny. ezds.

Szociológia-nevelési: Dr. Farkas János tszv. (Műegyetem).

Történeti I.: Dr. Szabó Miklós vőrgy. (BJKMF).

Történeti II.: Dr. Dombrádi Lóránd (HIM).

Közrendvédelmi-Közbiztonsági: Dr. Nagy Sándor r. ezds. (ORFK).

Büntetés-végrehajtási: Dr. Vókó György ügyész (Legfőbb Ügyészség).

Hadműveleti-Harcászati: Dr. Kőszegvári Tibor ezds. (SVKI).

Technikai: Dr. Csatári Sándor vőrgy. (HM).

Kiképzési: Dr. Biszterszky Elemér államtitkár (MKM).

Légvédelmi és Repülő: Dr. Szabó József vőrgy. (HM).

Bűnügyi: Dr. Finszter Géza (BM).


Olyan hallgatók pályáztak, mint: Padányi József (ZMKA), Böröndi Gábor (KLKF), Kántor Tibor (RTF), Mészáros Tibor (RTF), Pohl Árpád (ZMKA), Kuti Géza (ZMKA), Kovács Sándor (ZMKA).


1993: A hallgatók 75%-a 16 tudományos körben tevékenykedik. A beérkezett 31 pályamunkából 21-et mutattak be az intézeti konferencián, 13 részesült díjazásban. Ekkor említik tisztán először az OTDK-t, a ZMKA történeti könyvében. A XXI. OTDK-n – amelyet az SZRMF rendezett Szolnokon, 1993. április 5-7. között – az Akadémiát 25 pályamunkával 26 hallgató képviselte, akik 5 első, 2 második és 3 harmadik helyezést értek el, valamint 6 különdíjat kaptak. Az intézmények eredményességi listáján a ZMKA az első helyezést érte el. A szakmai bizottságban 89 pályamunkát mutattak be. Megjelent a „Hallgatói Közlemények” című folyóirat. Évi rendszerességgel számítástechnikai, idegen nyelvi, harcászati vetélkedőket bonyolítottak le.  

Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára 94 pályamunka érkezett be, amelyből 79-et mutattak be. 10-10 első, második és harmadik helyezést értek el, valamint 19 különdíjat kaptak a pályázók. Az OTDK Hadtudományi Szakbizottsága (elsőként említette így a ZMKA történeti könyve) 5 pályázót jelölt a „Pro Scientia Aranyéremre”. Az OTDT az Aranyérmet 3 főnek ítélte oda: Kolossa Sándornak, Kuti Gézának és Töltési Imrének.

Olyan pályázók vettek részt a konferencián, mint: Magyar István szds. (Az ellenség által elfoglalt területen visszamaradt és be nem kerített különböző fegyvernemekhez (területvédelmi honvédelmi), csapatokhoz tartozó kisalegységek tevékenységének lehetőségei, harceljárása módjának hatása az ellenség tevékenységére), Kolossa Sándor szds. (A területvédelmi alegységek alkalmazása megkerülő osztagként a gl. hk. dandár támadóharcának sikere érdekében), Gőcze István fhdgy.–Nagy Miklós fhdgy. (A Nógrádi medence katonaföldrajzi értékelése), Horváth Attila fhdgy. (A 2. Magyar Hadsereg mozgósítása fegyverzetének, felszereltségének és ellátó szolgálatának általános jellemzői 1942-43-ban), Négyesi Lajos fhdgy. (Hol volt a mohácsi csata?). A zsűrielnökök közül kiemeljük: Dr. Vargyai Gyulát, Dr. Rázsó Gyulát, Tánczos Miklós ezds.-t, Dr. Tari Ferenc bv. vezérőrnagyot, valamint Dr. Dombrády Lórándot.

 

<< Vissza a bejegyzésekhez