A Had- és Rendészettudományi Szekció története 4.

2019-03-29 10:20:17
Szerző: hasillo.gyorgy

Folytatjuk a Szekció történetét bemutató bejegyzéseket. A következőkben a 2001 - 2009 közötti adatokból válogatunk.

 

2001: Április 10-11-én rendezték meg a XXV. OTDK Hadtudományi Szekcióját a ZMNE Vezetés- és Szervezéstudományi Karán. Ügyvezető elnök: Dr. Csűrös János (1943-2002) ny. ezds., VSZTK dékán, majd a konferencia idején már Dr. Makay Imre mk. ezds. volt. A szakmai bizottság elnöke: Dr. Koczka József tanszékvezető egyetemi tanár. 8 felsőoktatási intézmény 107 pályamunkát mutatott be. A XXV. OTDK-n Pro Scientia Aranyérmet két fő: Bebesi Zoltán és Papp Tamás kapott. Mestertanár Aranyérmet szintén két fő: Dr. Hajdú István tanszékvezető egyetemi docens, valamint Dr. Óvári Gyula tanszékvezető egyetemi tanár kapott. Olyan hallgatók indultak, mint: Bebesi Zoltán r. fhdgy. (Magyarországra irányuló és az országon áthaladó kábítószer-csempészet módszerei, különös tekintettel a heroinra és a kokainra), Boldizsár Gábor szds. (A Magyar Honvédség nem háborús katonai feladatai – a biztonságpolitika tükrében), Szabó Sándor hallgató (A Messerschmitt BF. 109. típusú repülőgép a Magyar Királyi Honvéd Légierőben), Papp Tamás mk. őrgy. (A légvédelmi rakétaegység analitikus harcmodelljének megvalósítása számítógép-program segítségével), Szurcsik Zoltán tőrm. (A járőr- és a kábítószerkereső-kutyák alkalmazása a Határőrségnél), Král Attila őrgy. (A MH 32. Budapest Őrezred története), László Csaba (A távközlési mesterséges holdak és a katonai űrtávközlés jellemzői, alkalmazási lehetőségei). Négy külföldi katonai intézmény 11 hallgatója önálló tagozatban mutatta be pályamunkáit. A külföldi tagozatban például: Marek Sopko (Computer graphic application in simulation of combat activity), Mark Fodor (Pollution diagnosis of lubricants in service) és még hosszan sorolhatnánk a pályamunkákat minden tagozatban. I. helyezettek: Bebesi Zoltán r. fhdgy., Papp Tamás mk. őrgy., Szalai Tibor szds., Beller Balázs és Morvai Balázs, Piros Ottó őrgy., Pásztor Zoltán, Bilik Péter (ELTE TFK), Tóthi Gábor, Szentes Ferenc hőr. zls. és Bakai Kristóf Péter, Draskóczi József őrgy., Barczikai Péter és Bihari László, Dányi Béla mk. alez. és Magyar Sándor mk. őrgy., Verebéli Erzsébet, Jánosi Krisztina, Pap Rita.


2003: A XXVI. OTDK-n Pro Scientia Aranyérmet a Szekció részéről két fő: Ruszin Romolusz, valamint Czikora Ildikó kapott. Mestertanár Aranyérmet egy fő kapott: Dr. Horváth Csaba alezredes, egyetemi docens. A Szekcióban 8 intézmény 95 dolgozatot mutatott be. I. helyezettek: Menyhárt Ferenc, Dési András, Müller Gábor, Kósa Sándor, Ruszin Romulusz, Nagy Renáta, Hegedűs Ernő, Kaló József, Tóth Árpád, Johanesz Zsolt, Nagy István, Bíró Péter, Czikora Ildikó, Kiss Ferenc és Sápi Gábor, Klein László.


2005: A XXVII. OTDK 9. Hadtudományi Szekcióját a ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kara rendezte 2005. április 20-21-én, a ZMNE Üllői úti bázisán.

Küldő intézmények

Dolgozatok száma

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar

1

Bolyai Gimnázium Szombathely

1

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2

Eötvös József Főiskola

1

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar          

1

Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar

1

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

1

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar

1

Rendőrtiszti Főiskola

12

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

3

ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

48

ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar (és VSZTK)

43

Összesen:

116


A dolgozatokat 14 tagozatban mutatták be és versenyen kívül megrendeztek egy nemzetközi tagozatot is. A Hadtudományi Szekciók történetében első ízben a szervezés és a verseny teljes időszakában minden híradást, szervezési információt és eredményt az e célra készült honlapon kísérhettek figyelemmel az érdeklődők. 

Első helyezést olyan dolgozatok szerzői nyertek, akik kutatásai a mai napig is aktuálisak. Ilyenek például: Ambrus Attila (A radioaktív hulladékkezelés helyzete és várható jövője Magyarországon), Mintál Noémi (Az Európai Unió katonai képességei: vita és realitás), Böröndi Gábor Dr. (A CIMIC tevékenység és tapasztalatai az ISAF-III. misszióban), Laufer Balázs (A migráció és a terrorizmus a nemzetbiztonsági szakszolgálatok szemszögéből), Tóth Gyula (Vezeték nélküli informatikai hálózatok, és katonai alkalmazhatóságuk lehetőségei).

Az ünnepélyes eredményhirdetésen 14 első, 14 második, 10 harmadik helyezés és összesen 45 különdíj került kiosztásra. A XXVII. OTDK-n Pro Scientia Aranyérmet a Szekció részéről egy fő: Tóthi Gábor; Mestertanár Aranyérmet egy fő: Dr. Fekete Károly egyetemi docens kapott. 


2007. április 18-19.: A XXVIII. OTDK-n Pro Scientia Aranyérmet egy fő: Hetényi Soma Ambrus kapott, pályamunkájának címe: Fekete-Afrika „fekete aranya”. Mestertanár Aranyérmet egy fő kapott: Dr. Lükő Dénes okl. mk. alezredes, tanszékvezető egyetemi docens. Ő betöltötte egyben az ügyvezető elnöki tisztséget is. Olyan pályázók indultak, mint: Mészáros Katalin Éva (Közúti veszélyes áru szállítmányok ellenőrzésének aktuális kérdései), Veigli Zsófia (Politikai-hatalmi játék Nagorno-Karabahban – Az örmény-azeri konfliktus háttere), Buzna Viktor (Korunk fegyvere: média. Gondolatok a médiáról, javaslatok a honvédség PR munkájáról), Molnár Dóra („A szabadság szeretete hozott minket ide.” Az Amerikai Egyesült Államok pragmatista politikájának érvényesülése, különös tekintettel Libériára), Vogel Dávid (Kuba – Az elfelejtett sziget), Salamon Péter (Isten Pártja a cédrusok országában. A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja?), Molnár Zsolt (A Magyar Honvédség szárazföldi alakulatok „missziós” felkészítéseinek rendszere, változása, fejlődése, következtetések, jövőbeni kihívások), Marton Melinda (A cseh és a magyar tiszti hallgatók pályamotivációjának összehasonlító elemzése), Éles Éva (A Magyar Honvédség személyi kiegészítési feladatrendszerével szembeni elvárások változása a sorozott hadsereg megszűnésével), Vajkai Edina Ildikó (A francia biztonság- és védelempolitika változásai Nicolas Sarkozy elnöksége idején), Rábel Roland (A Magyar Honvédségben alkalmazott műholdas helymeghatározó eszközök, navigációs berendezések és azok használata), Gorda Éva (Correspondentia; A magyar sajtó kezdeti évei 1705–1840), Nagy Nikoletta Magdolna (A katona, mint rendszer a korszerű hadműveletekben), Marsai Viktor (Az arnhemi csatában nyújtott német katonai teljesítmény vizsgálata az Auftragstaktik és a ,,harci erő” fogalmán keresztül). A nemzetközi tagozatban ezen az OTDK-n 14 fő indult, közöttük például: Veronika Tóthova (Women in Army), Roman Rostás (Evaluation of tracked infantry fighting vehicles) és mások. (Az adatok a rezümékötetből valók. Szerkesztette: Dr. Horpácsi Ferenc hőr. alez. ISBN 978 963 7060 28 1.)

 

A pályázók megoszlása intézmény szerint:


Intézmény (magyar)

Létszám

BDF Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium

1 fő

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

3 fő

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

1 fő

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

3 fő

Rendőrtiszti Főiskola

9 fő

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1 fő

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar

16 fő

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

46 fő

Intézmény (külföldi)

Létszám

Academy of Armed Forces of gen. M. R. Štefanik Liptovski Mikulas

3 fő

Military Technical Academy Bukarest

5 fő

Military University of Tehnology Warsaw

3 fő

University of Defence Brno

3 fő


2009: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem adott otthont a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójának 2009. április 15-16-án. A Szekcióban 10 intézmény 80 dolgozatát mutatták be 14 tagozatban. A kiemelkedően sikeres szekciót az egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kara rendezte. Mestertanár Aranyérmet két fő, Kolossa Sándor ny. alez. és Dr. Ványa László okl. mk. alez. kapott. Pro Scientia Aranyérmet a Szekció részéről két fő: Mészáros Katalin Éva, valamint Tongori András kapott. Tongori András a ZMNE KLHTK hallgatója, OTDK díjazott pályamunkáinak száma kettő. Publikációinak száma hat, amelyből egy idegen nyelvű. Az értékelt időszakban hat alkalommal volt külföldi tanulmányúton. Részt vett TDK konferenciák szervezésében, aktív tagja tudományos egyesületeknek. Mészáros Katalin Éva a ZMNE BJKMK hallgatója, OTDK díjazott pályamunkáinak száma kettő. Publikációinak száma három. Volt előadó nemzetközi szakmai konferencián, külföldi tanulmányúton is részt vett. Bekapcsolódott a TDK szervezésébe. 

OTDK-n ekkor szerepeltünk először Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságként. Elnök: Dr. Harai Dénes ny. ezds., egyetemi tanár; elnökhelyettes: Dr. Lakatos János ny. r. ezds.; további tagok: Dr. habil. Kiss Zoltán László alez. ITDT elnök, Tongori András hallgató (ZMNE) HÖK elnök, Dr. Mógor Judit pv. szds. titkár (RTF). Állandó meghívott: Kolossa Sándor ny. alez. – a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága részéről –, Dr. Szelei Ildikó őrgy. KLHTK TDT elnök, Gősi Mariann (SZIE), Dr. Tóth László (Szegedi Egyetem), Vörös Tibor (CORVINUS Egyetem), Dr. Kobolka István (Pécsi Egyetem), Dr. Németh András fhdgy. BJKMK TDT elnök, Dr. Giebiszer Gyöngyi r. szds. (RTF) ITDT titkár, Tóth Katalin hallgató (ZMNE).

2008-2009-ben a felsőoktatási rangsorban mérésre került az OTDK-n való szereplés eredményessége is. A felsőoktatási rangsorban a ZMNE 2008-ban a 3. helyen, 2009-ben a 10. helyen végzett. Az OTDK pontértéke 1,000 volt (a legjobb pontérték 3,737 volt ekkor). A mért két időpontban az OTDK összesítésben a ZMNE a 10. helyen végzett, ami nagyon szép teljesítmény volt.

 

<< Vissza a bejegyzésekhez