Bemutatjuk Szendrő Pétert, az Országos Tudományos Diákkori Tanács elnökét (1. rész)

2019-02-28 14:50:13
Szerző: hasillo.gyorgy

Név, születési év, végzettség: Dr. Szendrő Péter (DSc), 1938., mezőgazdasági gépészmérnök, Munkahely: Nyugdíjas, Szent István Egyetem, rector emeritus, Gépészmérnöki Kar, professor emeritus Tudományos cím: agrár műszaki doktor, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, az MTA doktora, Doktor Honoris Causa

 


Balázs Gusztáv felvétele

Oktatási, intézményvezetői tevékenysége évek szerinti bontásban:

Év

Tevékenység

1963:

kitüntetéses mérnökoklevél

1963 – 1967:

egyetemi tanársegéd

1968 – 1975:

egyetemi adjunktus

1976 – 1983:

egyetemi docens

1984-től:

egyetemi tanár

1981-1987:

a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar dékán helyettese

1987-1993:

a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar dékánja

1987-2004:

a Géptani Intézet igazgatója, tanszékvezető

1993-1996:

az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke

1997-1999 júniusáig:

az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, egyben tudományos dékán

1994-től:

a Mezőgazdaság gépesítésének elméleti alapjai c. PhD doktori program vezetője

2001-2008:

a Szent István Egyetem Műszaki Tudományi Doktori Iskola vezetője

1995-2000:

a Megmunkált növényi struktúrák modellezése c. a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott egyetemi kutatócsoport vezetője

1999-től:

a Gödöllői Agrártudományi Egyetem alapítója

2000-2003:

Szent István Egyetem alapító rektora

2008-tól:

rector emeritus

2003-2008:

egyetemi tanár és a Műszaki Tudományi Doktori Iskola vezetője

2004-2008:

Szegedi Tudományegyetem további jogviszonyban foglalkoztatott professzora

2008-tól:

SZIE Gépészmérnöki Karán professor emeritus

 

Egyetemi oktatói tevékenysége során a Gépelemek, valamint a Gépészmérnöki alapismeretek c. alapozó tantárgyakat tanítja. A köz- és felsőoktatásban széles körben használatosak tankönyvei, példatárai, illetve jegyzetei. Legújabban az általa szerkesztett 800 oldalas, valamennyi magyar műszaki egyetemen előírt Gépelemek egyetemközi tankönyve, valamint a három kötetben közreadott szakközépiskolai Géprajz, Gépelemek, Mechanika c. tankönyvei hosszú idő óta meghatározó alapot biztosítanak az oktatásban.

Tudományos iskolát alapított a betakarító gépek és technológiák elméleti megalapozása, fejlesztése területén. E témakörben három több kiadást megért tekintélyes egyetemközi tankönyve a Mezőgazdasági Géptan, a Mezőgazdasági Gépszerkezettan és a Géptan. Iskolateremtő munkásságát jelzi 15 egyetemi doktor, 3 kandidátus és 12 PhD doktor, akiknek témavezetője volt. Jelenleg 7 doktorandusza, illetve doktorjelöltje van. Számos alkalommal volt akadémiai doktori, kandidátusi, PhD doktori bíráló bizottsági elnök, tag és opponens.

Szakmai, tudományos munkásság

A zöldtakarmány aprításával, takarmánybetakarító gépek és technológiák fejlesztésével több, mint 50 esztendeje foglalkozik. Ennek keretében kiemelkedő eredményeket ért el az aprított növényi struktúra matematikai és mechanikai leírása, az energiatakarékos zöldtakarmány aprítás, a szecskázott lucerna és kukorica szárítás témakörében. Figyelemreméltók továbbá a vetőmag előállítási technológiák fejlesztésével, a villamos erőterek környezetkárosító (elektroszmog) és kedvező (biostimuláció) élettani hatásával, az eltérő dielektromos tulajdonságokon alapuló vetőmagtisztítás elméleti megalapozásával és gyakorlati megvalósításával kapcsolatos kutatásai is. 

Ezen kívül a mérnökképzés korszerűsítése, a tehetséggondozás (TDK), az új típusú tudósképzés (PhD), a habilitációs eljárások bevezetésének megalapozása és minőségi fejlesztése, a felsőoktatási esélyegyenlőség javítása, az oktatás- és kutatás-szervezés, valamint a távoktatáson alapuló korszerű oktatástechnológia kérdésköreiben ismertek és elismertek az eredményei.


Eddig több mint 560 publikációja jelent meg. Kutató munkáját az MTA két ízben (1979-1981) elnöki jutalomban részesítette.

Számos OTKA, OMFB, minisztériumi és EU pályázaton nyert nagy összegű kutatási támogatást. Tervező mérnöki közreműködésével több sikeres mezőgazdasági gép született.

(folytatása következik)


forrás: http://tab.mrk.hu/index.php/bemutatkozas/szervezetuenk/57-szendr-peter

 

<< Vissza a bejegyzésekhez