Tervezett tagozatok, tématerületek

ABV támogatás

Alkalmazott társadalomtudományok (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia, szociológia)

Biztonság-és védelempolitika, -kultúra

Biztonságtechnika, biztonságtechnika-történet

Büntetés-végrehajtás

Civil-katonai együttműködés (CIMIC)

Fegyvernemek harcászata, nem háborús katonai műveletek

Gazdaságvédelem

Hadászat, katonai stratégia, katonai doktrínák

Hadijog, hadelmélet; rendészeti jog, a rendészet elmélete; védelmi igazgatás

Haditechnika, haditechnika-történet

Hadtörténelem, rendészettörténet

Infokommunikációs rendszerek

Katasztrófa- és tűzvédelem

Katonai és rendészeti vezetés

Katonai és rendészeti logisztika

Kiberbiztonság, kibervédelem

Környezetvédelem és környezetbiztonság

Kriminalisztika

Kriminológia

Lélektani műveletek (PSYOPS)

Magánbiztonság

Migráció

Nemzetbiztonság

Nemzetközi kapcsolatok

Rendészet (közrendvédelem, közlekedésbiztonság és közlekedésrendészet, határrendészet, igazgatásrendészet, csapaterős

tevékenység)

Rendészet az Európai Unióban

Rendészet és politika, kriminálpolitika

Rendészeti bűnmegelőzés

Vám-, adó-és jövedéki igazgatás

Vidék- és társadalombiztonság

 

A fent felsorolt területeken belül nem kifejezetten hadtudományi vagy rendészettudományi témájú, de a Szekció tudományágaihoz kapcsolódó, így például a civil biztonság, védelem aspektusából elkészített társadalomtudományi, illetve interdiszciplináris (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia, szociológia, ergonómia, IT stb.) dolgozatok is nevezhetők a Szekcióba.

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában a központi felhívásban megadott legalább 6 dolgozat beérkezése.

A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2019. március 4-ig.